عنوان : مهندسی صنایع و مدیریت ieproject

توضیحات :

مهندسی صنایع و مدیریت ایران (درج تبلیغات با هزینه استثنایی) مدیر کانال: @SAie1990 مدیر تبادلات: @farzadbe

تعداد اعضا :

12611

لینک کانال : ieproject@