عنوان : مجمع الاحادیث

توضیحات :

این کانال درجهت انتشار احادیث حضرات معصومین ع ایجاد گردیده. ارتباط بامدیر کانال : @Majmaolahadith_admin

تعداد اعضا :

2898

لینک کانال : majmaolahadith@