عنوان : فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام

توضیحات :

🌸کسی که فضیلتی از علی علیه السلام را بنویسد،تا وقتی که از آن نوشته اثری باقی است، فرشتگان برای او استغفار می کنند🌸

تعداد اعضا :

2086

لینک کانال : emamAli_as@