عنوان : 💯 خنده بازار

توضیحات :

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎗 ارسال عكس و جك و سوژه 👇 🆔 @AloModir 📬 ارسال انتقادات و پيشنهادات 👇 🆔 @AloModir 💸 درخواست رزرو تبليغ 👇 🆔 @Alo_Modir 📝 درخواست تبادل 👇 🆔 @AloModir 💯 سوژه هاي دسته اول روز در كانال خنده بازار ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تعداد اعضا :

65314

لینک کانال : Khande_Bzr@