عنوان : بیست و سی

توضیحات :

مهم ترین و جذاب ترین اخبار روز این کانال ارتباطی با صداوسیما ندارد.

تعداد اعضا :

512

لینک کانال : news20_30@