عنوان : بِـدَنديد=بدانيد+بخنديد و ...

توضیحات :

این کانال بر پایه اخلاق و هنجارهای جامعه طراحی شده است. پشتیبانی فنی @bedandidsupport تبلیغات @bedandidgroupads

تعداد اعضا :

1010601

لینک کانال : bedandid@