عنوان : آموزش و مشاوره استقرار BPM و BPMS

توضیحات :

آموزش و مشاوره استقرار BPM و BPMS ارتباط با مدیر کانال: @aliakbari_BPM وب سایت ما: www.bpmtraining.ir

تعداد اعضا :

969

لینک کانال : bpmco@