عنوان : 🍷دسـر و ژلــه مــدرن🍷

توضیحات :

آموزش دسرهای رنگی انواع ژله های مجلسی را در کانال تخصصی دسر و ژله دنـبال کنید🌸 💕پاسخگوے سوالات آموزشے نیستیم💕 🌸تبادل +50k🌸 تبلیغات با بازدهی عالی👎 @ma_prvitellaw

تعداد اعضا :

243714

لینک کانال : khoshmazeha_jely@